Kontakt

'SPOŁEM' Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Kościuszki 17
41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629-001-19-36
REGON: 000770560

Sekcja Spraw Pracowniczych, Rachuby i Organizacji

Tel.: 032 262 24 17 wew. 31
 

Sekcja Finansowo-Księgowa

Tel.: 032 262 24 17 wew. 43
 

Sekcja Administracji

Tel.: 032 262 24 17 wew. 32
 

Obrót Towarowy

Tel.: 032 262 24 17 wew. 38


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest 'SPOŁEM' Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Kościuszki 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem 'SPOŁEM' Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Kościuszki 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego pssdg@poczta.fm