Członkowie

Spółdzielnia na dzień 31-12-2020 zrzesza 88 członków.

Członkiem Spółdzielni może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz spółdzielnia uczniowska.
(mile widziana osoba wprowadzająca)

Wpisowe wynosi :

  •   100,-zł dla osób fizycznych i spółdzielni uczniowskich,
  • 1000,-zł dla osób prawnych

 

 


Wartość udziału wynosi:

 

 

 

 

  • 300,-zł  dla osób fizycznych,
  • 600,-zł dla osób prawnych,
  •   50,-zł  dla spółdzielni uczniowskich.


Wpłata udziału członkowskiego na prośbę zainteresowanego może być rozłożona na  raty.
Prawa i obowiązki członka określa Statut Spółdzielni.
Osoby zainteresowane - kontakt z Sekcją Spraw Pracowniczych 32-262 24 17