Struktura

Sekcja Spraw Pracowniczych, Rachuby i Organizacji

Tel.: 032 262 24 17 wew. 31

Sekcja Finansowo-Księgowa

Tel.: 032 262 24 17 wew. 43

Sekcja Administracji

Tel.: 032 262 24 17 wew. 32

Obrót Towarowy

Tel.: 032 262 24 17 wew. 38